Hydroksyl

Hydroksyl – Naturalne technologie

w ochronie Twojej przestrzeni

Ozon

Ozon – Naturalne technologie
w ochronie Twojej przestrzeni

 

Jonizacja Plazmowa

Jonizacja Plazmowa
w ochronie Twojej przestrzeni

 

Bezpieczeństwo

Odkażanie hydroksylem – skuteczność i bezpieczeństwo

Zastosowanie

Poznaj przykładowe obszary zastosowania

Dezynfekcja

Procesy odkażające, działanie.

Skuteczność

Nasze działania

Zależy nam na profesjonalnych działaniach mających na celu prowadzenie wysokiej jakości usług z zakresu dezynfekcji i odkażania. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę usług pozwalających przeprowadzić skuteczne procesy odkażające bez użycia środków chemicznych.
Nasze działania mogą być stosowane zarówno w branży hotelarskiej, sportowej, edukacyjnej, czy w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych.

Hydroksyl i ozon

Ozon jest powszechnie zanany jako wysoce skuteczny neutralizator zapachów. Ze względów bezpieczeństwa obszar poddawany oczyszczaniu ozonem, musi być całkowicie zamknięty dla ludzi i zwierząt.

Dlatego właśnie w NASA zainicjowano badania nad innymi możliwościami usuwania przykrych zapachów na stacjach kosmicznych. Naukowcy pracowali nad taką metodą oczyszczania powietrza, która utrzyma skuteczność ozonowania, ale jednocześnie będzie bezpieczna i możliwa do zastosowania w obecności ludzi.

Oprócz ozonu, który jako warstwa w naszej atmosferze stanowi skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, w naturze występuje również rodnik hydroksylowy.

Jest to neutralna forma jonu hydroksylowego (OH- )

Rodniki hydroksylu są cząsteczkami dwuatomowymi, wysoce reaktywnymi o krótkotrwałym średnim okresie połowicznego zaniku 2 sekund ( średni okres połowicznego zaniku ozonu wynosi 6 minut).

Rodnik ten został odkryty w 1963 roku i z uwagi na swoją zdolność reakcji z wieloma zanieczyszczeniami w najniższej sferze nazywany jest często środkiem czyszczącym troposfery.